Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 17/2019: Tsentraalselt hallatavad ELi riskikapitalimeetmed: vahendeid peab paremini suunama

Estonian icpdf.png 2 MB
24.10.2019

EL annab riskikapitalifondidele raha, et investeerida peamiselt käivitamis- ja kasvuetapis innovaatilistesse ettevõtetesse. Auditiga hinnati kuut tsentraalselt hallatavat meedet, mida on rakendatud alates aastast 1998. Komisjoni nimel haldas neid meetmeid EIF. Leidsime, et aastate jooksul suurendas komisjon oma toetust, ilma et oleks täielikult hinnanud turuvajadusi ja suutlikkust pakutav raha ära kasutada. Tema investeerimisstrateegia ei olnud kõikehõlmav ja vähem arenenud riskikapitaliturud said sellest vähe kasu. Lihtsustamist ja täiustamist vajavad ka EIFi menetlused.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.