Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 20/2019: Piirikontrolli toetavad ELi infosüsteemid: kasulikud töövahendid, kuid rohkem tuleb keskenduda andmete õigeaegsusele ja terviklusele

Estonian icpdf.png 2 MB
11.11.2019

Sisepiiride kaotamisega suureneb Schengeni ala välispiiride tõhusa kontrolli ja järelevalve tähtsus. EL on loonud mitu infosüsteemi, et aidata piirivalveametnikel neid välispiire kontrollida. Meie auditiga uuriti, kas peamised ELi sisejulgeoleku infosüsteemid toetavad tõhusalt piirikontrolli. Leidsime, et piirikontrolli käigus kasutavad piirivalveametnikud neid süsteeme ja tuginevad neile aina rohkem. Siiski puuduvad süsteemidest teatavad andmed ja osa andmetest ei ole täielikud või õigeks ajaks sisestatud. See vähendab kohati piirikontrolli tõhusust. Esitame mitu soovitust, mis puudutavad nt andmete kvaliteedi parandamist, andmete sisestamiseks kuluva aja lühendamist ja leitud puuduste kiiremat kõrvaldamist.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.