Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 24/2019: Varjupaigaküsimused, rändajate ümberpaigutamine ja tagasisaatmine: eesmärkide ja tulemuste vaheliste erinevuste käsitlemist tuleb tõhustada

Estonian icpdf.png 5 MB
13.11.2019

Käesolevas auditis hindasime, kas Kreekale ja Itaaliale suunatud ELi rahastatud toetustegevus oli oma eesmärgid saavutanud ning kas varjupaiga- ja tagasisaatmismenetlused olid tõhusad ja kiired. Hindasime ka seda, kas ajutise hädaolukorra ümberpaigutamise kavad olid oma eesmärgid saavutanud. Leiame, et ELi toetuse eesmärkide ja saavutatud tulemuste vahel on erinevused. Hädaolukorras ümberpaigutamise kavad ei saavutanud oma sihtarve. Kuigi Kreeka ja Itaalia ametiasutuste suutlikkus on suurenenud, mõjutavad varjupaigamenetluste rakendamist pikad menetlemisajad ja kitsaskohad. Nagu ka ülejäänud ELi puhul, on käesolevas aruandes märgitud põhjustel Kreekast ja Itaaliast tehtavate tagasisaatmiste arv väike.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.