Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 23/2019: Põllumajandustootjate sissetuleku stabiliseerimine: vahendite kogum on kõikehõlmav, kuid rahastamisvahendite vähese kasutamise ja ülemäärase hüvitamise probleemid vajavad lahendamist

Estonian icpdf.png 4 MB
05.12.2019

Põllumajandustegevusega kaasneb paratamatult risk, mistõttu peavad põllumajandustootjad välja töötama strateegiad, et vähendada ilmastikutingimustest, taime- ja loomahaigustest ning hinnavolatiilsusest tulenevat kahju. Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) hõlmab vahendeid, millega toetada põllumajandustootjate riskijuhtimist ja kriisidele reageerimist. ÜPP hiljutiste reformiettepanekute eesmärk on suurendada keskendumist riskijuhtimisele.

Leidsime, et ÜPP pakub laiaulatuslikke ennetusmeetmeid, mille abil saavad põllumajandustootjad oma vastupanuvõimet suurendada, kuid meetmete mõju põllumajandustootjate käitumisele on piiratud. ELi kindlustustoetust kasutatakse vähe ja sellest on kasu saanud vaid murdosa põllumajandustootjatest. Erakorraliste meetmete käivitamine pärast Venemaa impordikeelu kehtestamist ei põhinenud spetsiifilistel kriteeriumidel. Samuti leidsime, et ELi toetus turult kõrvaldatud toodete tasuta jagamiseks oli kulukas ja tõi kaasa liigse hüvitamise juhtusid. Esitame komisjonile mitu soovitust, et julgustada põllumajandustootjaid paremini kriisideks valmistuma, kindlustustoetust paremini kavandada ja jälgida, selgitada kriteeriume, mille alusel võib erakorralisi meetmeid käivitada ja lõpetada, ning kohandada kõrvaldamistoimingute eest ette nähtud hüvitist.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.