Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Aruanne eelarveaastal 2018 tekkinud tingimuslike kohustuste kohta, mis tulenevad Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu või komisjoni tegevusest määruses sätestatud ülesannete täitmisel

Estonian icpdf.png 1 MB
27.11.2019

Ühtne kriisilahenduskord on ELi süsteem, mille abil hallatakse euroala raskustes olevate pankade kriisilahendust, milles on keskne roll Ühtsel Kriisilahendusnõukogul (SRB). Teised olulised osalejad on komisjon ja nõukogu. SRB teeb järelevalvet ühtse kriisilahendusfondi üle, mida võib kasutada kriisilahenduse eesmärgil. Kontrollikojal on kohustus esitada igal aastal aruanne asjakohaste tingimuslike kohustuste kohta.

Seni ei ole ühtset kriisilahendusfondi kasutatud, kuid esimese kriisilahenduse ja muude otsustega ning ühtsele kriisilahendusfondile tehtavate ex ante osamaksetega on seotud palju õiguslikke probleeme. Eelarveaasta 2018 kohta teatas SRB tingimuslikest kohustustest, mis on seotud ex ante osamaksete õiguslike probleemidega, kuid mitte ühegi kriisilahendusotsusega. Me ei leidnud tõendeid, mis oleksid SRB hinnanguga vastuolus, kuid esitame kaks soovitust seoses SRB aruandlusega tingimuslike kohustuste kohta.