Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne nr 25/2019: Eelarvetoetuse andmete kvaliteet: puudujäägid mõningates näitajates ja muutuva summaga maksete kontrollis

Estonian icpdf.png 2 MB
12.12.2019

Eelarvetoetus on ELi abi liik, mille raames kantakse raha üle partnerriigi riigikassasse, tingimusel, et riik täidab makse saamiseks kokku lepitud tingimusi. Eelarvetoetuse maksed tehakse kas kindla või muutuva summaga maksetena. Muutuva summaga maksete summa sõltub partnerriikide tulemuslikkusest, mida mõõdetakse eelnevalt määratletud tulemusnäitajatega. Uurisime, kas komisjon kasutas eelarvetoetuse muutuva summaga maksete tegemiseks asjakohaseid ja usaldusväärseid tulemusandmeid. Jõudsime järeldusele, et läbivaadatud tulemusnäitajatest kolmandiku kavandamisel esines puudusi, mis võimaldas sihtväärtuste saavutamist mitmeti tõlgendada. Lisaks ei olnud alati usaldusväärne komisjoni tehtud hindamine muutuva summaga maksete näitajate saavutamise kohta. Esitame mitu soovitust, et parandada näitajate väljatöötamist, suurendada tulemusnäitajate kasutamist ja täiustada muutuva summaga maksete tegemiseks kasutatud tulemusandmete kontrolli.
Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.