Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 01/2020: ELi tegevus ökodisaini ja energiamärgistuse valdkonnas: oluline panus energiatõhususe suurendamisse, mida vähendavad märkimisväärsed viivitused ja nõuete mittetäitmine

Estonian icpdf.png 5 MB
15.01.2020

Ökodisaini käsitlevate õigusaktidega kehtestatakse energiatõhususe ja keskkonnaga seotud miinimumnõuded kodumajapidamis- ja tööstustoodetele. ELi energiamärgised annavad tarbijatele teavet toodete energiatarbimise ja keskkonnatoime kohta ning aitavad neil teha teadlikke otsuseid.

Leidsime, et ELi meetmed aitasid tulemuslikult kaasa ökodisaini ja energiamärgistuse poliitika eesmärkide saavutamisele, kuid tõhusust vähendasid märkimisväärsed viivitused reguleerimisprotsessis ning tootjate ja jaemüüjate poolne nõuete mittetäitmine.

Meie soovitused komisjonile hõlmavad reguleerimisprotsessi parandamist ja poliitika mõju mõõtmise parandamist ning meetmeid turujärelevalveasutuste vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks ja poliitika järgimise parandamiseks.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.