Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 04/2020: Uute kuvamistehnoloogiate kasutamine ühise põllumajanduspoliitika jälgimiseks: üldiselt on areng stabiilne, kuid kliima- ja keskkonnaseire puhul aeglasem

Estonian icpdf.png 6 MB
28.01.2020

Uued kuvamistehnoloogiad, nagu ELile kuuluvad Copernicuse Sentineli satelliidid, võivad olla ühise põllumajanduspoliitika seires pöördelise tähtsusega, tuues samal ajal kasu ka põllumajandustootjatele ja keskkonnale. Leidsime, et komisjon on julgustanud liikmesriikide makseasutusi kasutama uusi tehnoloogiaid, eelkõige otsetoetuste pindalatoetuste seireks. 2019. aastal kasutasid toetusetaotluste kontrollimiseks Sentineli andmeid viie liikmesriigi 15 makseasutust, kuid nende uute tehnoloogiate laiemat kasutamist makseasutustes pidurdavad mitmed takistused. Soovitame komisjonil need takistused kõrvaldada ja kasutada uusi tehnoloogiad rohkem keskkonna- ja kliimanõuete täitmise seireks.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.