Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 09/2020: ELi maanteepõhivõrk: sõiduajad on lühenenud, kuid võrk ei toimi veel täielikult

Estonian icpdf.png 4 MB
21.04.2020

Maanteedel on oluline roll ELi transpordis, kuna nende kaudu toimub suurem osa ELi reisijate- ja kaubaveost. Hindasime edusamme, mida on tehtud ELi eesmärgi saavutamisel, milleks on täielikult toimiv TEN-T maanteepõhivõrk, ning komisjoni rolli selles. Leidsime, et TEN-T maanteepõhivõrgu arendamisel, mida toetab ELi rahastamine ja komisjoni tegevus, on tehtud edusamme, saavutades seeläbi tulemusi võrgus liiklejate jaoks. Siiski takistavad teatavad olulised tegurid TEN-T maanteepõhivõrgu täielikku toimimist. Soovitame komisjonil seada esikohale investeeringud põhivõrku, tõhustada selle järelevalvekorda ja pöörata rohkem tähelepanu hooldusele.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.