Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 11/2020: Hoonete energiatõhusus: endiselt tuleb rohkem keskenduda kulutasuvusele

Estonian icpdf.png 2 MB
28.04.2020

Hindasime, kas ELi kaasrahastatud investeeringud hoonete energiatõhususse on aidanud kulutasuvalt täita ELi 2020. aasta energiasäästu eesmärki. Järeldasime, et rakenduskavades ega projektide valikus ei lähtutud kulutasuvusest. Kuigi liikmesriigid nõudsid hoonete renoveerimist, et säästa minimaalne nõutav hulk energiat ja parandada energiaklassi, toimus see vahel suurte kuludega. Rohkem energiat säästvaid või väiksemate kuludega muud kasu toovaid projekte ei käsitletud prioriteedina, sest puudusid projektide kasulikkuse võrdlev hindamine ja kulutasuvuse ülem- ja alampiirid. Soovitame kulutasuvuse suurendamiseks parandada investeeringute kavandamist, valimist ja järelevalvet.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.