Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 10/2020: ELi transporditaristud: megaprojektide elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust oodatav kasu õigeaegselt

Estonian icpdf.png 4 MB
16.06.2020

Auditeerisime kaheksa piiriülese transpordi megaprojekti komisjonipoolset haldamist kolmeteistkümnes liikmesriigis. Need on peamised puuduvad lülid liikmesriikide transpordivõrkude ühendamiseks, et luua sujuvad Euroopa transpordikoridorid. Valitud transpordi suurtaristute hinnanguline kogumaksumus oli 54 miljardit eurot, millest EL on siiani maksnud 3,4 miljardit eurot.

Leidsime, et põhivõrk ei ole tõenäoliselt 2030. aastaks toimiv, nagu kavandati 2013. aastal. Viivitused nende megaprojektide rajamisel ja kasutuselevõtmisel ohustavad üheksast TEN-T koridorist viie tõhusat toimimist. Leidsime näiteid halvast kavandamisest ja ebatõhusast rakendamisest. Komisjoni järelevalves võrgustiku õigeaegse valmimise üle on puudusi ja see ei ole vahetu, kuid komisjonil on siiski olemas vahend, mida saab tulemuslikkuse parandamiseks edasi arendada.

Esitame mitu soovitust nende mitme miljardi euro suuruste investeeringute usaldusväärse finantsjuhtimise parandamiseks, et edendada kõnealuste taristuinvesteeringute pikaajalist kavandamist, haldamist ja järelevalvet.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.

 

 

Podcasts:

Rail Baltica (ET)

Lyon-Torino (EN)

Brenneri baastunnel (EN)

Fehmarni väina püsiühendus (EN)

Baskimaa Y ja selle ühendus Prantsusmaaga Atlandi koridoris (EN)

Seine’i-Nord Europe’i kanal (Seine’i-Scheldti ühenduse põhikomponent) (EN)

Kiirtee A1 (EN)

E59 raudteeliin (EN)