Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 13/2020: Põllumajandusmaa bioloogiline mitmekesisus: ÜPP ei ole aidanud vähenemist peatada

Estonian icpdf.png 6 MB
05.06.2020

Euroopas väheneb põllumajandusmaa liikide arv ja mitmekesisus ehk põllumajandusmaa bioloogiline mitmekesisus märkimisväärselt. Samas on EL võtnud endale kohustuse peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine 2020. aastaks. Euroopa Komisjonil on kavas eraldada selleks aastatel 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitika raames 66 miljardit eurot.

Me hindasime, kas ELi põllumajanduspoliitika on aidanud säilitada ja suurendada põllumajandusmaa bioloogilist mitmekesisust. Leidsime, et ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia põllumajandusega seotud eesmärkide sõnastuse tõttu on edusamme keeruline mõõta; viis, kuidas komisjon jälgib ELi eelarve raames tehtud bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutusi, on ebausaldusväärne; ÜPP otsetoetuste mõju on piiratud või teadmata ning komisjon ja liikmesriigid on eelistanud väiksema mõjuga maaelu arengu meetmeid.

Soovitame komisjonil parandada oma järgmise bioloogilise mitmekesisuse strateegia ülesehitust, suurendada otsetoetuste ja maaelu arengu meetmete panust bioloogilisse mitmekesisusse, jälgida täpsemalt bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutusi ja töötada välja usaldusväärsed näitajad, mis sobivad põllumajandusmaa bioloogilise mitmekesisusega seotud edusammude jälgimiseks.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.