Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Euroopa Kontrollikoja aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta – olukord 2019. aasta lõpus

Estonian icpdf.png 3 MB
13.11.2020

Euroopa Kontrollikoda kontrollis ELi eelarvest rahastatavate ELi rahastamisprogrammide tulemusi, tuginedes komisjoni ja muude allikate tulemuslikkuse alasele teabele, sealhulgas oma hiljutiste auditite ja ülevaadete koostamisel tehtud tööle. Kontrollikoda hindas ka seda, kuidas komisjon koostas 2019. aasta haldus- ja tulemusaruande ning ELi 2021. aasta eelarvele lisatud programmiaruanded ning kas need aruanded annavad selge, tervikliku ja tasakaalustatud ülevaate ELi eelarve tulemuslikkusest.