Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta

Estonian icpdf.png 4 MB
22.10.2020

Euroopa Kontrollikoda kontrollib igal aastal kõigi ELi loodud asutuste raamatupidamise aastaaruandeid ning nende tulusid ja makseid. Käesolevas dokumendis esitatakse ELi 41 asutuse ja muu organi eelarveaasta 2019 audititulemuste kokkuvõte.

Konkreetse asutuse kohta esitatud kinnitava avalduse (auditiarvamuse) vaatamiseks klõpsake kaardil asutuse nimel.

2019. aastal koostas kontrollikoda ka oma esimese üldhinnangu tingimustele, mille EL on kehtestanud tagamaks, et asutused viivad tõhusalt ellu oma poliitikat kõigi kodanike hüvanguks. Tulemuslikkuse auditi aruande leiate siit.

Lingid asutuste raamatupidamise aastaaruandeid käsitlevatele aastaaruannetele​​​​


Lingid asutuste raamatupidamise aastaaruandeid käsitlevatele aastaaruannetele