Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Ülevaade nr 01/2020: ELi eelarve kliimakulutuste jälgimine

Estonian icpdf.png 4 MB
02.07.2020

Euroopa Komisjon on võtnud endale kohustuse kasutada vähemalt 20% ELi 2014.–2020. aasta eelarve vahenditest kliimameetmeteks, integreerides kliimaga seotud kulutused kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse. Aastateks 2021–2027 seati see eesmärk 25%-le. Kliimakulutuste jälgimine võimaldab komisjonil hinnata selle eesmärgi saavutamist. Tuginedes meie varasemale selleteemalisele tööle, vaadatakse käesolevas dokumendis läbi ELi eelarve kliimakulutuste jälgimise metoodika, arutatakse eesmärgi saavutamiseks tehtud edusamme ja käsitletakse 2020. aasta järgset perioodi. Ülevaates seatakse kahtluse alla mõned komisjoni eeldused ja tõstetakse esile kliimakulutuste ülehindamise ohtu. Selles tuuakse esile praegustes seadusandlikes ettepanekutes tehtud parandused, kuid märgitakse, et metodoloogilised puudused ja probleemid on endiselt alles.