Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 15/2020: Looduslike tolmeldajate kaitse ELis: komisjoni algatused ei ole vilja kandnud

Estonian icpdf.png 5 MB
09.07.2020

Viimastel aastakümnetel on looduslike tolmeldajate arvukus ja mitmekesisus ELis vähenenud. 2018. aastal alustas komisjon koordineeritumat tegutsemist, et peatada looduslike tolmeldajate arvukuse vähenemine ja käivitas tolmeldajaid käsitleva algatuse. Leidsime, et sellel oli vähene mõju languse peatamisele ja et algatus vajab eesmärkide saavutamiseks paremat juhtimist. Lisaks ei pakkunud bioloogilise mitmekesisuse ja põllumajanduspoliitika ning pestitsiide käsitlevad õigusaktid piisavaid meetmeid looduslike tolmeldajate kaitseks. Esitame soovitusi looduslike tolmeldajate kaitse parandamiseks kehtivate ELi poliitikameetmete ja õigusaktide raames.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.