Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 19/2020: Euroopa tööstuse digiteerimine: ambitsioonikas algatus, mille edu sõltub ELi, liikmesriikide valitsuste ja ettevõtete jätkuvast pühendumusest

Estonian icpdf.png 4 MB
22.09.2020

Digiteerimist seostatakse äritegevuse suurema tulemuslikkusega, kuid ELi ettevõtted ei kasuta arenenud tehnoloogiaid innovatsiooni arendamiseks täiel määral ära. 2016. aastal käivitas komisjon Euroopa tööstuse digitaliseerimise algatuse, mille eesmärk oli suurendada ELi konkurentsivõimet digitaaltehnoloogiate valdkonnas ja tagada, et kõik Euroopa ettevõtted saaksid digitaalsetest uuendustest täit kasu.

Leidsime, et komisjoni strateegial Euroopa tööstuse digiteerimise toetamiseks oli usaldusväärne alus ning liikmesriikide toetus, aga see mõjutas enamiku meie külastatud liikmesriikide strateegiaid vähe ja puudus info algatuse kavandatud tulemite kohta. Komisjon on läbi viinud mitmesugust tegevust, et toetada digitaalse innovatsiooni keskuste rajamist ja tööd liikmesriikides. Enamik külastatud liikmesriike toetas digitaalse innovatsiooni keskusi siiski vähe.

Digiteerimise üks eeltingimus on hea lairibaühendus. Viimastel aastatel on tehtud edusamme, kuid tõenäoliselt ei saavuta kõik liikmesriigid lairibaühenduse valdkonnas ELi 2020. aasta eesmärke ning 2025. aasta eesmärkide saavutamine on veelgi keerulisem.

Soovitame komisjonil koos liikmesriikidega võtta täiendavaid meetmeid seoses rahastamise, seire, digitaalse innovatsiooni keskuste ja lairibaühendusega.