Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 21/2020: ELis finantseerimisasutustele antava riigiabi kontrolli toimivus tuleks üle vaadata

Estonian icpdf.png 2 MB
01.10.2020

Meie auditi käigus leiti, et ajavahemikul 2013. aasta augustist kuni 2018. aasta lõpuni oli komisjonil asjakohased ressursid ja vahendid, sealhulgas asjakohane organisatsiooniline ülesehitus finantseerimisasutustele antava riigiabi kontrollimiseks. Siiski ei komisjonil alati võimalik neid täielikult kasutada.

Komisjoni tulemuslikkuse näitajad ei kajastanud täielikult tema tulemuslikkust. Leidsime, et turuolukord paranes auditeeritud perioodil ja kuni COVID-19 puhkemiseni ning õiguslik raamistik oli muutunud, kuid kohaldatavaid riigiabi eeskirju ei ole muudetud alates 2013. aastast.

Lisaks täheldasime, et komisjoni riigiabi kontrolli tõhusus võis aeg-ajalt kannatada, kuna komisjon ei vaidlustanud liikmesriikide väiteid, et riigiabi erakorralise heakskiitmise tingimused olid igal konkreetsel juhul täidetud.