Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Eriaruanne 25/2020: Kapitaliturgude liit – aeglane algus teel ambitsioonika eesmärgi poole

Estonian icpdf.png 5 MB
11.11.2020

ELil on reaalmajanduse rahastamiseks valdavalt laenupõhine süsteem ja seetõttu sõltub ta suurel määral pankadest. Selle probleemi lahendamiseks käivitas komisjon 2015. aastal kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava, et edendada ELi kapitaliturgude arengut ja integratsiooni ning tagada ettevõtetele, sh VKEdele alternatiivsed rahastamisallikad. Tegevuskava sisaldas suurt hulka meetmeid, millest paljud vajavad turuosaliste, liikmesriikide ja Euroopa institutsioonide vahelist koostööd. Kokkuvõttes leidsime, et komisjon on teinud väikseid samme kapitaliturgude liidu loomise eesmärgi suunas, kuid ei ole oma pädevuses võetud meetmetega suutnud siiani edenemist oluliselt kiirendada. Soovitame komisjonil esitada sihipäraseid meetmeid, et veelgi hõlbustada VKEde juurdepääsu kapitaliturgudele, edendada sügavamaid ja paremini integreeritud kohalikke kapitaliturge, tegeleda peamiste piiriüleste investeerimistakistustega, määratleda konkreetsed eesmärgid ja esmatähtsad meetmed ning töötada välja süsteem kapitaliturgude liidu elluviimise jälgimiseks.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.