Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 26/2020: Merekeskkond: ELi kaitse on laialdane, kuid mitte põhjalik

Estonian icpdf.png 10 MB
26.11.2020

Merekeskkonna bioloogiline mitmekesisus ja elupaikade hävimine on Euroopa merede jaoks jätkuvalt probleem. Käesolevas aruandes uurime, kuidas seda probleemi käsitletakse ELi peamistes poliitikavaldkondades ja rahastamisprogrammides Atlandi ookeani ja Vahemere ääres.

Kuigi merekeskkonna kaitsmiseks oli loodud raamistik, ei ole ELi tegevus aidanud taastada merede head keskkonnaseisundit ega säästvat kalapüüki kõigil meredel. ELi kaitse-eeskirjad ei ole toonud kaasa oluliste ökosüsteemide ja elupaikade taastumist; merekaitsealad pakuvad piiratud kaitset; sätteid, millega kooskõlastatakse kalanduspoliitika merekaitsepoliitikaga, kasutatakse praktikas vähe ning olemasolevaid vahendeid kasutatakse kaitsemeetmeteks suhteliselt vähe.

Kuigi Atlandi ookeani kalavarud on mõõdetavalt paranenud, ei ole Vahemerel seda toimunud.

Me esitame komisjonile soovitusi nende probleemide lahendamiseks koos liikmesriikidega.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.