Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 02/2021: Haridusele antav ELi humanitaarabi: aitab abivajavaid lapsi, kuid peaks olema pikemaajaline ja jõudma rohkem tüdrukuteni

Estonian icpdf.png 4 MB
21.01.2021

Euroopa Komisjon suurendas hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides haridusele antavat abi 2019. aastal 10%-ni kogu oma humanitaarabist. Me hindasime, kuidas komisjon seda uues mahus antavat toetust haldas. Leidsime, et projektid olid asjakohased ja saavutasid oodatud tulemused, kuid jõudsid tüdrukuteni vähem kui poisteni. Enamik meie valimisse kuuluvaid projekte olid vajadustega võrreldes liiga lühikesed ning komisjon ei teinud piisavalt kindlaks suurema kulutasuvuse võimalusi. Kuigi enamikust projektidest said lapsed kasu ka pärast nende lõppemist, ei aidanud rahalist abi hõlmavad haridusprojektid abisaajate sõltuvust rahalisest abist kuigi palju vähendada. Me soovitame tagada pikemaajalise rahastuse, parandada kuluanalüüsi, anda rohkem toetust tüdrukutele ning parandada rahalise abi projektide kestlikkust.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.