Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Ülevaade nr 01/2021: ELi esialgne panus rahvatervishoiu meetmetesse COVID-19 puhangule reageerimisel

Estonian icpdf.png 6 MB
18.01.2021

COVID-19 pandeemia tekitab tervishoiusüsteemidele probleeme kogu maailmas. Käesolevas ülevaates vaadeldakse meetmeid, mida komisjon ja ELi asutused on võtnud, et toetada liikmesriikide rahvatervishoiualast reageerimist COVID-19 puhangule. Vaatlesime, kuidas komisjon ja ELi asutused kasutavad kehtivat ELi raamistikku selliste ohtudega tegelemiseks, ning vaatasime läbi peamised täiendavad meetmed, mida nad võtsid kuni 2020. aasta juunini. Ülevaates käsitletakse võetud meetmeid ja tuuakse esile peamised probleemid.