Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 05/2021: Elektrisõidukite laadimistaristu: laadimisjaamu on küll rohkem, kuid nende ebaühtlane paiknemine muudab kogu ELis reisimise keeruliseks

Estonian icpdf.png 5 MB
13.04.2021

Meie auditi eesmärk oli teha kindlaks, kui tõhus on komisjoni toetus kogu ELi hõlmava üldkasutatava elektrisõidukite laadimistaristu rajamiseks.

Leidsime, et kuigi on saavutatud edu ühise ELi pistikustandardi kasutuselevõtul ning on parandatud juurdepääsu erinevatele laadimisvõrkudele, on elektrisõidukiga kogu ELis liikumisel endiselt takistusi. Laadimisjaamade tihedus on riigiti erinev, puuduvad maksesüsteemide ühtlustamiseks seatud miinimumnõuded ja kasutajatele ei anta piisavalt teavet. Kuna taristus olevaid lünki ei ole põhjalikult analüüsitud, ei ole komisjon suutnud tagada, et ELi rahastamine läheks sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse. EL on ikka veel kaugel oma rohelise kokkuleppe eesmärgist, milleks on 1 miljon laadimispunkti 2025. aastaks, ning liidul puudub elektritranspordi üldine strateegiline tegevuskava.

Esitasime Euroopa Komisjonile mitmeid soovitusi, et aidata parandada üldkasutatava laadimistaristu rajamist kogu Euroopas.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.