Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 06/2021: Ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendid perioodi 2007–2013 lõpetamisel: kontrollimine andis üldiselt häid tulemusi, kuid mõned vead olid endiselt alles

Estonian icpdf.png 1 MB
29.04.2021

Rahastamisvahendid olid programmitöö perioodil 2007–2013 ühtekuuluvuspoliitika rahastamises oluline meetod. Meie varasemates auditites nende rahastamisvahendite kohta tuli esile palju rakendamise käigus tehtud vigu ja puudusi. Euroopa Komisjon märkis, et need vajakajäämised kõrvaldatakse programmitöö perioodi lõpetamisel.

Leidsime, et komisjon ja liikmesriigid olid suures osas võtnud vajalikke meetmeid, et kontrollida nende kulude rahastamiskõlblikkust lõpetamisel. Ehkki me tegime kindlaks mõned finantsmõjuga vead, oli nende töö andnud üldiselt häid tulemusi. Kuigi enamik puudustest, mille me kindlaks tegime, on programmitöö perioodil 2014–2020 kõrvaldatud, soovitame komisjonil anda nõuandeid auditite käigus avastatud kõige sagedasemate vigade kohta. Peale selle soovitame komisjonil täiendada auditeerimisasutustele antavaid suuniseid kindluse andmiseks rahastamisvahendite kulude rahastamiskõlblikkuse kohta lõpetamisel.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.