Annual Activity Report|a07accdb-a7d9-447c-82f7-38cdf0a9eeb2
-->

did

Meie tegevus aastal 2020 - Euroopa Kontrollikoja aasta tegevusaruanne

Estonian icpdf.png 5 MB
06.05.2021

Aasta 2020 ei sarnane ühegi eelneva aastaga ning seda iseloomustasid eriti rasked ja mõnikord destabiliseerivad hetked. Need hetked ei olnud aga kunagi täiesti ületamatud. Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) sai kõigi raskustega väga hästi hakkama, nagu nähtub täna avaldatavast tegevusaruandest.

COVID-19 kriisi puhkemine 2020. aasta alguses ei takistanud kontrollikojal auditeerida ELi meetmete tulemuslikkust ja korrektsust. Säilitasime kogu aasta jooksul talituspidevuse. Kontrollikoda jätkas ELi kodanikele ja poliitikakujundajatele oluliste teemade kohta sõltumatute hinnangute andmist, rõhutades, mis on hästi toiminud, ja juhtides tähelepanu sellele, kus oli probleeme.

„Ka meil, ELi audiitoritel käib aja arvestamine COVID-19-eelse ja -järgse aja järgi. 2020. aasta oli meie tegevuses murrangulise tähtsusega. See oli ka ELi rahanduses pöördepunkt: järgmise seitsme aasta jooksul saab EL kulutada 1,8 triljonit eurot, millest 750 miljardit eurot kasutatakse otseseks reageerimiseks COVID-19 kriisile. „Meile on antud uued suured ülesanded," ütles kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne. „Võite olla kindlad, et teeme kõik endast oleneva, et täita jätkuvalt oma rolli ELi sõltumatu välisaudiitorina, et kaitsta Euroopa maksumaksjate huve.“