Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Ülevaade nr 03/2021: Kolmandate riikide osamaksed ELile ja liikmesriikidele

Estonian icpdf.png 8 MB
27.04.2021

Käesolevas ülevaates käsitletakse kolmandate riikide rahalisi osamakseid ELile ja selle liikmesriikidele.

Osamaksed ELile võimaldavad kolmandatel riikidel osaleda ELi programmides ja meetmetes. Need jagunevad ligi 30 programmi vahel. Lisaks annavad Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riigid rahalisi vahendeid otse mitmele ELi liikmesriigile osana EFTA riikide ja ELi vahelisest üldisest korrast, millega reguleeritakse nende riikide juurdepääsu ELi siseturule.

Toome esile mõned peamised probleemid, millest üks on seotud Ühendkuningriigi lahkumisega EList ja selle mõjuga kolmandate riikide osamaksetele. Veel üks ELi ees seisev ülesanne on kasutada ära siseturu pakutavaid eeliseid EFTA riikidega peetavatel tulevastel läbirääkimistel rahalise osamakse kohta.