Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 11/2021: Erakorraline toetus ELi piimatootjatele aastatel 2014–2016 - Tõhusust saaks tulevikus parandada

Estonian icpdf.png 5 MB
24.06.2021

ELi piimatootjatele makstav keskmine hind saavutas tipptaseme 2014. aasta alguses ja hakkas seejärel langema. 2016. aasta keskel hakkasid hinnad taas tõusma.

Ühine põllumajanduspoliitika hõlmab mitmeid vahendeid turuhäirete kõrvaldamiseks. Otsetoetustel on stabiliseeriv roll, kuna need annavad põllumajandustootjatele püsiva sissetulekuallika. N-ö turvavõrgu eesmärk on toetada hindu, kõrvaldades ajutiselt turult piimatoodete ülepakkumise. Samuti võib Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) võtta erakorralisi meetmeid turuhäirete ohu vastu, mida ta ka ajavahemikul 2014– 2016 tegi.

Uurisime, kui hästi olid komisjon ja liikmesriikide asjaomased ametiasutused suutnud reageerida 2014.–2016. aasta piimaturu häiretele. Üldiselt leidsime, et komisjon ja liikmesriigid olid võtnud ulatuslikke meetmeid, et aidata põllumajandustootjaid turuhäirete ajal, kuid nende tehtud analüüs oli üldiselt ebapiisav, et otsustada vajaliku toetuse taseme üle ja seda suunata.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.