Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 19/2021: Europoli toetus rändajate smugeldamise vastu võitlemiseks: hinnatud partner, kuid andmeallikaid ja tulemuste mõõtmist on liiga vähe kasutatud

Estonian icpdf.png 4 MB
30.09.2021

​​Rändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine on viimastel aastatel kujutanud endast ELi jaoks suurt humanitaar- ja julgeolekuprobleemi. Meie auditis hinnati, kas Europol on tõhusalt toetanud ELi liikmesriike organiseeritud rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega tegelevate kuritegelike võrgustike lõhkumisel. Leidsime, et Europoli partnerid hindasid Europoli toetust, kuid puudused selle tulemuste mõõtmisel takistasid meid selle mõju täielikult hindamast. Leidsime ka, et amet kasutas kohati liiga vähe kättesaadavaid Euroopa andmeallikaid. Soovitame Europolil kasutada kõiki kättesaadavaid andmeallikaid, tõhustada andmevahetust oma partneritega, parandada rändajate smugeldamise vastase tegevuse tulemuslikkuse järelevalvet ja aruandlust; samuti peaks ta muutma läbipaistvamaks liikmesriikidest pärit rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise juhtumite tähtsuse järjekorda seadmise protsessi.

​Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.