Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 21/2021: ELi toetus bioloogilisele mitmekesisusele ja kliimamuutuste vastasele võitlusele ELi metsades: positiivsed, kuid piiratud tulemused

Estonian icpdf.png 3 MB
04.10.2021

​​ELi metsad on multifunktsionaalsed ning teenivad keskkonna-, majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke. Kuigi metsaga kaetud ala on viimase 30 aasta jooksul kasvanud, on metsade olukord halvenemas. Säästvad majandamistavad on keskse tähtsusega bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel ja kliimamuutuste vastu võitlemisel metsades. Leidsime, et valdkondades, kus EL on täielikult pädev tegutsema, oleks komisjon võinud võtta jõulisemaid meetmeid, et aidata kaasa ELi metsade kaitsele. Esitame komisjonile soovitusi selle panuse parandamiseks, ebaseadusliku metsaraie vastase võitluse tugevdamiseks ning maaelu arengu metsandusmeetmete bioloogilisele mitmekesisusele ja kliimamuutustele keskendumise parandamiseks.

​Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.