Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 23/2021: Suurkorruptsiooni vähendamine Ukrainas: mitu ELi algatust, kuid tulemused on endiselt ebapiisavad

Estonian icpdf.png 6 MB
23.09.2021

Ukraina on aastaid kannatanud suurkorruptsiooni ja nn riigi kaaperdamise all. Meie auditis hinnati, kas ELi toetus Ukrainale oli suurkorruptsiooni vastu võitlemisel tulemuslik. Kuigi EL oli käivitanud mitu algatust korruptsioonivõimaluste vähendamiseks, leidsime, et suurkorruptsioon on Ukrainas endiselt üks peamistest probleemidest. Esitame mitu soovitust ELi toetuse parandamiseks, eelkõige selleks, et kavandada ja rakendada konkreetseid meetmeid mitte ainult suurkorruptsiooni (sealhulgas oligarhilise struktuuri) vastu võitlemiseks, vaid ka vaba ja ausat konkurentsi pärssivate takistuste kõrvaldamiseks.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.