Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

Aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2020 kohta

Estonian icpdf.png 9 MB
29.10.2021

​​Euroopa Kontrollikoda järeldas oma iga-aastases auditis ELi asutuste eelarveaasta 2020 kohta, et eri liikmesriikides asuvad ELi asutused on COVID-19 pandeemia uudse olukorraga hästi kohanenud. Audiitorid kinnitavad, et asutuste finantsjuhtimine on heas seisus, nagu varasematelgi aastatel, ning et pandeemia ei ole seda eriti mõjutanud. Mõne asutuse sisekontrollimehhanismides on ikka veel puudujääke ning peamiseks õigusnormide rikkumise allikaks on endiselt puudused riigihankemenetlustes. Pandeemia ei ole soodustanud ka edusammude tegemist eelarve ja inimressursside haldamisel. 2020. aastal mõjutasid mitme asutuse tööd neid valdkondi puudutavad piirangud.