Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

ELi asutuste 2020. aasta auditi lühikokkuvõte

Estonian icpdf.png 5 MB
29.10.2021

Dokumendis „ELi asutuste 2020. aasta auditi lühikokkuvõte“ esitatakse meie eelarveaasta 2020 audititulemuste kokkuvõte ELi 41 asutuse ja muu organi kohta, mida hõlmavad meie auditivolitused ELi rahaliste vahendite välisaudiitorina. Euroopa Tööjõuametit ja Euroopa Prokuratuuri 2020. aastal ei auditeeritud, sest nad ei olnud veel rahaliselt iseseisvad.​