Specific annual report on joint undertakings|1d16f1f2-89be-487f-b72d-e9e556f966e9;Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

ELi ühisettevõtete 2020. aasta auditi lühikokkuvõte

Estonian icpdf.png 2 MB
12.11.2021

Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) kiitis heaks kõigi ELi ühisettevõtete 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks olevad tehingud. Ühisettevõtted on ELi avaliku ja erasektori partnerlused tööstusharude ja teadusasutuste rühmadega. Seitsmendal aastal oma kümneaastasest tegevusajast on enamik ühisettevõtteid ellu viinud juba ligikaudu 2/3 oma tegevusest ELi teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammi „Horisont 2020“ raames. Audiitorid märgivad ka, et ühisettevõtted on kasutanud sünergiat, et säilitada talitluspidevus COVID-19 pandeemia ajal ja leevendada selle võimalikku mõju nende teenuste osutamisele.