Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Ülevaade nr 05/2021: ELi raamistik suurte transporditaristu projektide jaoks: rahvusvaheline võrdlus

Estonian icpdf.png 2 MB
25.11.2021

​​Suurtel taristuprojektidel on võtmeroll ELi üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamisel. Käesolevas ülevaates võrreldakse suurte taristuprojektide ELi raamistikku valitud riikide raamistikega, tehes kindlaks tavad, millest komisjon ja poliitikakujundajad võiksid inspiratsiooni ammutada ja mida vajaduse korral ELi konteksti sobitada.

Me ei tuvastanud ühtegi tava, mille abil saaks tegeleda ELi strateegiaga seotud puudustega. Koordineerimise, valiku, järelevalve ja järelhindamisega seotud protsesside puhul tõime aga esile asjakohaseid näiteid.

​Analüüsisime ka kuue ELi kaasrahastatud projekti praegust eelarvet ja ajakava ületamist. Võrreldes üldise võrdlusalusega on neljal neist projektidest eelarve väiksemas mahus ületatud ning enamikul neist esines keskmisest pikemaid viivitusi ajakavas.