Annual Work Programme|839c8baf-a158-4ce7-a6bb-d2d36666953b
-->

did

Töökava 2022+

Estonian icpdf.png 1 MB
15.12.2021

​​Euroopa Kontrollikoda avaldas täna oma 2022. aasta ja järgnevate aastate töökava, milles tutvustatakse tema strateegilisi valdkondi ja auditiprioriteete. Need hõlmavad paljusid küsimusi, mis kajastavad ELi ees seisvaid peamisi ülesandeid ja mureküsimusi. Nende hulgas on eelkõige ELi reageerimine COVID-19 pandeemiale ja liidu püüdlused võidelda kliimamuutuste vastu. Audiitorid kontrollivad neid ja teisi valdkondi, et teha kindlaks, kas EL kasutab maksumaksjate raha tõhusalt oma volituste ja kohustuste täitmiseks.​