Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 02/2022: Ettevõtete energiatõhusus - Mõningane energiasääst, kuid puudused kavandamises ja projektide valimises

Estonian icpdf.png 5 MB
17.01.2022

Energiatõhusus on oluline, et EL saaks 2050. aastaks CO2-neutraalseks. Analüüsisime ühtekuuluvuspoliitika fondidest kaasrahastatud ettevõtete energiatõhususe projekte. Leidsime, et komisjon ei olnud hinnanud ettevõtete energiasäästu potentsiaali ega rahastamisvajadusi, samas kui programmides ei täpsustata, kuidas fondid aitavad kaasa energiatõhususe prioriteetide saavutamisele. Järelhindamistes kasutatavate näitajatega ei saa seda panust hinnata, kuid meie hinnangul moodustab see 0,3% 2030. aastaks vajalikest jõupingutustest. Energiatõhususse tehtud investeeringud olid üldiselt tõhusad. Finantsnäitajate kasutamine valikuprotsessis oleks aidanud vältida ebatõhusust ja võimaldanud valida parema rahastamisviisi. Soovitame komisjonil selgitada ELi fondide panust ja kontrollida, kas valitakse mõistlik rahastamisvahend.

​Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.