Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Ülevaade 01/2022: Energia maksustamine, CO2 hinnastamine ja energiatoetused

Estonian icpdf.png 2 MB
31.01.2022

​​Käesolevas aruandes hinnatakse, kuidas energiamaksud, CO2 hinnastamine ja energiatoetused on kooskõlas ELi kliimaeesmärkidega. Energia maksustamine võib toetada kliimameetmeid, kuid praegused maksumäärad ei kajasta seda, mil määral eri energiaallikad keskkonda saastavad. Taastuvenergia toetused on aastatel 2008–2019 peaaegu neljakordistunud, samas kui fossiilkütuste toetused on püsinud samad. 15 liikmesriiki kulutavad fossiilkütuste toetustele rohkem kui taastuvenergia toetustele. 2021. aasta keskel avaldas komisjon ettepaneku vaadata läbi energia maksustamise direktiiv. Meie aruandes kirjeldatakse probleeme, millega poliitikakujundajad seisavad silmitsi energia maksustamise ja toetuste poliitika ajakohastamisel: energia maksustamise sidususe tagamine sektorite ja eri energiakandjate vahel, fossiilkütuste toetuste vähendamine ning kliimaeesmärkide ja sotsiaalsete vajaduste ühitamine.​