Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 04/2022: Investeerimisfondid: ELi meetmetega ei ole veel loodud tõelist ühtset turgu, millest investorid kasu saaksid

Estonian icpdf.png 4 MB
21.02.2022

​​Investeerimisfondidel on Euroopa kapitaliturgude liidus keskne roll: need aitavad investoritel oma kapitali tõhusalt jaotada. Hindasime õigusraamistiku sobivust, ELi jõupingutusi sarnase ja tõhusa järelevalve loomiseks kõigis liikmesriikides ning ELi investorite kaitset ja finantsstabiilsust.

Leidsime, et ELi meetmed on võimaldanud luua investeerimisfondide ühtse turu, aga ei ole veel saavutanud soovitud tulemusi, kuna tegelik piiriülene tegevus ja kasu investoritele on endiselt piiratud. Fondide üle tehtava järelevalve ja investorite kaitse järjepidevus ja tõhusus on ebapiisav. Soovitame uuendada õigusraamistikku, tõhustada liikmesriikide vahelist ühtlustamist, parandada investorite kaitset ja parandada aruandlusraamistikku.

​Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.