Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 08/2022: ERFi toetus VKEde konkurentsivõime parandamiseks - Puudused toetuse kavandamises vähendavad rahastamise tõhusust

Estonian icpdf.png 4 MB
01.06.2022

Analüüsisime, kas Euroopa Regionaalarengu Fond aitas ajavahemikul 2014–2020 parandada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) konkurentsivõimet. Leidsime, et liikmesriigid võtsid eesmärgiks paljude VKEde rahastamise, selle asemel et keskenduda VKEde konkurentsivõimet piiravatele põhiteguritele.

Enamiku projektikonkurssidega rahastati spetsiifilisi tootlikke investeeringuid, mis ei avalda konkurentsivõimele püsivat mõju. Suurem osa projektide valikumenetlustest ja neile antud toetustest ei põhinenud konkurentsil.

Toetus stimuleeris VKEde investeerimisvalmidust, kuigi mitmed neist oleksid teinud samu investeeringuid ka ilma avaliku sektori vahenditeta. Mõnel juhul mõjutas toetus negatiivselt teiste samal turul konkureerivate VKEde majanduslikke väljavaateid. Soovitame parandada VKEde projektikonkursside ülesehitust, vaadata üle ERFi toetuste andmise valikumenetlused ja seada prioriteediks tagasimakstava abi kasutamine.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.