Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 13/2022: Vaba liikumine ELis COVID-19 pandeemia ajal - Sisepiiridel tehtava kontrolli piiratud järelevalve ja liikmesriikide kooskõlastamata meetmed

Estonian icpdf.png 4 MB
13.06.2022

ELi kodanike õigus vabalt liikuda ELi liikmesriikide territooriumil on üks Euroopa Liidu põhivabadustest. Uurisime komisjoni järelevalvet piirikontrolli üle Schengeni sisepiiridel ja liikmesriikide poolt COVID-19 pandeemia ajal kehtestatud reisipiirangute üle. Lisaks vaatlesime ELi tasandil tehtud jõupingutusi nende piirangute koordineerimiseks kuni 2021. aasta juuni lõpuni. Järeldame, et õigusraamistiku piirangud takistasid komisjoni järelevalvet liikmesriikide kehtestatud vaba liikumise piirangute üle. Lisaks ei teinud komisjon nõuetekohast kontrolli selle tagamiseks, et sisepiirikontroll oleks kooskõlas Schengeni õigusaktidega. Komisjoni algatustest hoolimata olid liikmesriikide reisipiirangud omavahel enamasti koordineerimata.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.