EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2021 – ELi auditi lühikokkuvõte

Estonian icpdf.png 3 MB
13.10.2022

​​Lühidalt dokumendist „2021. aasta ELi auditi lühikokkuvõte“

2021. aasta ELi auditi lühikokkuvõttes esitatakse ülevaade meie 2021. aasta aastaaruannetest ELi üldeelarve ja Euroopa Arengufondi kohta, milles me esitame oma kinnitava avalduse raamatupidamise aastaaruannete usaldusväärsuse ning nende aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Sel aastal käsitlesime oma töö käigus esimest korda ka taaste- ja vastupidavusrahastut ning esitasime eraldi arvamuse selle kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. ELi auditi lühikokkuvõttes esitatakse meie peamised leiud ELi eelarve ja Euroopa Arengufondi tulude ja peamiste kuluvaldkondade kohta, ning leiud, mis on seotud eelarve haldamise ja finantsjuhtimisega.

Aruannete täistekstid on kättesaadavad meie veebisaidil eca.europa.eu.

Euroopa Kontrollikoda on ELi sõltumatu välisaudiitor. Teavitame ELi poliitikakujundajaid ja seadusandjaid riskidest, anname neile kindlust, juhime tähelepanu puudustele ja heale tavale ning nõustame ELi poliitika ja programmide juhtimise parandamise alal. Oma tööga tagame ELi kodanikele teabe nende raha kasutamise kohta.