Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta 2021. aasta lõpu seisuga

Estonian icpdf.png 9 MB
14.11.2022

Euroopa Kontrollikoda uuris ELi eelarvest rahastatavate ELi kuluprogrammide tulemuslikkust 2021. aasta lõpu seisuga, tuginedes komisjoni ja muude allikate tulemuslikkuse alasele teabele, sealhulgas oma hiljutiste auditite ja ülevaadete koostamisel tehtud tööle. Käesoleva aasta tulemuslikkust käsitleva aruande põhiteema on horisontaalsete poliitikaprioriteetide integreerimine ELi eelarvesse. Aruandes hinnati, kas need olid integreeritud valitud ELi kuluprogrammidesse, ning kas komisjon kasutas asjakohast tulemusraamistikku, et mõõta ELi eelarvest antava toetuse panust nende prioriteetide saavutamisse.​