Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 15/2022: Programmis „Horisont 2020“ osalemise laiendamise meetmed olid hästi kavandatud, kuid kestlike muutuste saavutamine sõltub ennekõike liikmesriikide ametiasutuste jõupingutustest

Estonian icpdf.png 4 MB
15.06.2022

Innovatsioonilõhe vähendamiseks kehtestati programmis „Horisont 2020“ spetsiaalsed laiendamismeetmed, et toetada teadusuuringutes ja innovatsioonis mahajäänud liikmesriike. Hindasime, kas need meetmed olid otstarbekohased.

Jõudsime järeldusele, et laiendamismeetmed olid hästi kavandatud, et suurendada osalemist laiendavate riikide vähest osavõttu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammidest, kuid kestlikud muutused nõuavad jõupingutusi liikmesriikide tasandil. Poliitika toetusvahendi võime neid muutusi esile kutsuda oli piiratud.

Osalemine laiendamismeetmetes oli ebaühtlane ning rahastatud projektidel, mis on küll hakanud andma paljulubavaid tulemusi, on probleeme täiendava rahastamise leidmise ja kestlikkusega.

Soovitame komisjonil tugevdada poliitika toetusvahendi kasutamist, seada eesmärgiks tasakaalustatuma osalemise laiendamismeetmetes, hõlbustada täiendava rahastamise kättesaadavust, suurendada nende suutlikkust kasutada projektide tulemusi ja parandada järelevalvet.

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.