Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 16/2022: Ühise põllumajanduspoliitika andmed – Suurandmete potentsiaali ei ole poliitika hindamiseks ära kasutatud

Estonian icpdf.png 3 MB
28.06.2022

Tõenditel põhineva lähenemisviisi kasutamisel poliitilistes otsustes vajatakse eri allikatest pärinevaid erinevaid andmeid ja nende järgnevat analüüsi. Hindasime, kas komisjon kasutab andmeid ja andmeanalüüsi hästi, et kujundada, seirata ja hinnata rohkem kui kolmandiku ELi eelarvest moodustavat ühist põllumajanduspoliitikat. Leidsime, et komisjon on teinud mitu algatust olemasolevate andmete paremaks kasutamiseks. Sellegipoolest esineb endiselt probleeme, mis takistavad kogutud andmete kasutamist parimal viisil. Takistused, nagu standardimise puudumine ja andmete agregeerimisest tulenevad piirangud, vähendavad andmete kättesaadavust ja kasutatavust. Esitame mitu soovitust, sealhulgas liikmesriikidelt saadud disagregeeritud andmete kasutamise parandamise kohta.

​Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.