Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

Aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2021 kohta

Estonian icpdf.png 3 MB
27.10.2022

​Euroopa Kontrollikoda märgib oma täna avaldatud aastaaruandes ELi asutuste kohta, ELi asutused peaksid karmistama oma reegleid ja kontrolle, et minimeerida ohtu, et ametist lahkuvad juhid ja muud kõrgemad ametnikud võivad asuda erasektoris tööle ametikohtadel, mis võivad tekitada huvide konflikti ja seada ohtu ELi institutsioonide usaldusväärsuse. Samas kiitis kontrollikoda heaks asutuste 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanded ja kinnitas seeläbi, et nende raamatupidamine oli usaldusväärne. Audiitorid kiitsid heaks ka kõigi 44 asutuse tulude kogumise ja kõigi asutuste (peale ühe) tehtud maksed kuludelt – seda hoolimata asjaolust, et enamikes asutustes oli endiselt probleeme riigihangetega.