Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1;Specific annual report on agencies|a7308cc9-0ad1-48ab-85e2-115cec5bfd1e
-->

did

ELi asutuste 2021. aasta auditi lühikokkuvõte

Estonian icpdf.png 2 MB
27.10.2022

​​Käesolevas dokumendis esitatakse ülevaade nii meie ELi ameteid ja muid ELi asutusi (edaspidi ühiselt „asutused“) puudutava töö tulemustest eelarveaasta 2021 kohta, kui ka muudest asutustega seotud audititulemustest, sealhulgas kontrollikoja poolt huvide konfliktide riski kohta tehtud horisontaalsest tööst.​