Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 26/2022: Euroopa statistika – kvaliteeti saab parandada

Estonian icpdf.png 3 MB
29.11.2022

​​Euroopa statistika on avalik hüve ning keskse tähtsusega, aitamaks poliitikakujundajatel, ettevõtjatel ja kodanikel teha tõenditel põhinevaid otsuseid. 2012. aastal avaldasime eriaruande Euroopa statistika kvaliteedi kohta, kuid 2016. aastal leidsime, et mõningaid parandusmeetmeid ei olnud täielikult rakendatud. Käesolevas auditis uurisime, kas komisjon pakub kvaliteetset Euroopa statistikat, ja järeldame, et selle üldine kvaliteet on sidusrühmadele piisav. Siiski oleme tuvastanud mitmeid puudusi, millega tuleb veel tegeleda. Esitame mitu soovitust Euroopa statistika kvaliteedi parandamiseks. Nende hulka kuuluvad kasutajate vajaduste parem täitmine, innovaatiliste projektide eelistamine ELi rahaliste vahendite eraldamisel, Euroopa statistika kvaliteedi hindamise parandamine ning statistika avaldamisele eelneva juurdepääsu praeguse tava läbivaatamine.

​Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.