-->

Poliitikavaldkonnad

Koostöö Euroopa Parlamendi komisjonidega

Esitame oma tulemusauditi aruannete leiud eriaruannetes ja ülevaadetes, milles kajastatakse paljusid ELi poliitikavaldkondi.

Käesolevas osas tutvustame Euroopa Parlamendi (2019.–2024. aasta ametiaeg) iga komisjoni jaoks kõige asjakohasemaid eriaruandeid ja ülevaateid.

Euroopa Kontrollikoja liikmed ja audiitorid on meeleldi valmis arutama oma järeldusi ja soovitusi otse kõigi Euroopa Parlamendi komisjonidega, tehes seda kuulamistel, seminaridel või Euroopa Parlamendi fraktsioonides.

Klõpsake allpool toodud linkidel, et näha, millistele Euroopa Parlamendi komisjonidele meie aruanded kõige enam võivad huvi pakkuda.