-->

 

 

Special report 20/2022: EU action to combat illegal fishing – Control systems in place but weakened by uneven checks and sanctions by Member States9285308.09.2022 15:49:4508.09.2022 15:49:45 Executive summary I-V Introduction 01-23 Illegal, unreported and unregulated fishing 04-06 Global response to illegal, unreported and unregulated fishing 07-10 EU framework for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20118911890https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D37F5263-A0C5-45D1-9015-76D2B5ECF7AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 20/2022: ELi meetmed ebaseadusliku kalapüügi vastu võitlemiseks – Kontrollisüsteemid on kehtestatud, kuid neid nõrgestavad liikmesriikide ebaühtlased kontrollid ja sanktsioonid9286215.09.2022 14:46:0415.09.2022 14:46:04 Kokkuvõte I–V Sissejuhatus 01–23 Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük 04–06 Ülemaailmsed meetmed ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2085850https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{32F2015E-4AE8-4CAC-9824-AFDBD1521691}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special report 19/2022: EU COVID-19 vaccine procurement – Sufficient doses secured after initial challenges, but performance of the process not sufficiently assessed4443205.09.2022 13:50:3905.09.2022 13:50:39 Executive summary I-VIII Introduction 01-11 The development of COVID-19 vaccines 02-03 Contracts to procure COVID-19 vaccines 04-05 The Commission signed contracts worth €71 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1915205830https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1DD455F3-D62C-4BE2-9A56-A6A7D27C0B52}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 19/2022: ELi COVID-19 vaktsiinide hanked - Pärast esialgseid raskusi tagati piisaval arvul vaktsiinidoose, kuid protsessi tulemuslikkust ei ole piisavalt hinnatud4465608.09.2022 15:46:3108.09.2022 15:46:31 I–VIII 01–11 02–03 04–05 06–08 09–11 12–16 17–71 17–30 18–21 22–26 27–30 31–53 32–34 35–39 40–47 48–50 Sisukord Kokkuvõte Sissejuhatus COVID-19 vaktsiinide väljatöötamine Lepingud STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_19120540https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{44817179-04FC-4687-BFFA-31BF024C42D5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special report 21/2022: The Commission’s assessment of national recovery and resilience plans – Overall appropriate but implementation risks remain4401928.09.2022 10:16:4328.09.2022 10:16:43 Executive summary I-X Introduction 01-16 The Recovery and Resilience Facility 01-03 Recovery and resilience plans 04-08 Roles and responsibilities in the process of preparation STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2110622550https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B079233C-BCE2-4174-BE1F-E40CD28BA8C3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 21/2022: Riiklike taaste- ja vastupidavuskavade hindamine komisjoni poolt - üldiselt asjakohane, ent rakendamisega on endiselt seotud riske4403028.09.2022 10:24:2828.09.2022 10:24:28 Kokkuvõte I–X Sissejuhatus 01–16 Taaste- ja vastupidavusrahastu 01–03 Taaste- ja vastupidavuskavad 04–08 Rollid ja ülesanded taaste- ja vastupidavuskavade ettevalmistamise ja STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_2183450https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BF3B06A4-B6AA-474D-A551-0DA84842C6DE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 18/2022: EU institutions and COVID-19 – Responded rapidly, challenges still ahead to make the best of the crisis-led innovation and flexibility1683629.08.2022 14:24:4229.08.2022 14:24:42 Executive summary I-VIII Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-93 The institutions’ business continuity plans mostly followed recognised standards and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_1813624200https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B1D3B387-490C-49F1-80F1-3293FD293B5F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 18/2022: ELi institutsioonid ja COVID-19: reageeriti kiiresti, kuid pingutada tuleb selle nimel, et kriisi ajal saavutatud innovatsiooni ja paindlikkust võimalikult hästi ära kasutada1684630.08.2022 10:04:5030.08.2022 10:04:50 Kokkuvõte I–VIII Sissejuhatus 01–07 Auditi ulatus ja käsitlusviis 08–13 Tähelepanekud 14–93 Institutsioonide talitluspidevuse kavades järgiti üldiselt tunnustatud standardeid ja STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_18116470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D0E3442D-CFD9-440C-ADAE-0B22D9FA0E48}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Opinion 05/2022 - EPPO Child allowance1350111.08.2022 8:47:3411.08.2022 8:47:34Opinion 05/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) EN concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_05582500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{421A4884-FC6F-461D-9408-B47E11712602}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Arvamus 05/2022 - EPPO Child allowance1398117.08.2022 8:14:4517.08.2022 8:14:45Arvamus 05/2022 (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikele 4) ET mis käsitleb Euroopa Prokuratuuri ettepanekut muuta Euroopa delegaatprokuröride STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_05103290https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8EBF2689-6277-45F4-9E42-C4342F85EA5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838