-->

 

 

Special Report 07/2021: EU space programmes Galileo and Copernicus: services launched, but the uptake needs a further boost9422021.04.2021 12:41:0021.04.2021 12:41:00 Executive summary I-XI Introduction 01-16 The EU space programmes 01-04 The value chain of the EU space programmes 05-06 The Commission’s 2016 Space Strategy for Europe 07-08 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_072172170https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EEB6F36E-5923-444A-9B49-816BDE0F4C4A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 05/2021: Infrastructure for charging electric vehicles: more charging stations but uneven deployment makes travel across the EU complicated9411812.04.2021 11:26:0512.04.2021 11:26:05 Executive summary I-IX Introduction 01-13 Electricity at the forefront of alternative fuels in road transport 01-07 The EU’s response to the ‘chicken-and-egg’ problem 08-13 Audit STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05147614760https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0F14D952-C500-437F-BE09-D850CA3A9F78}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 05/2021: Elektrisõidukite laadimistaristu: laadimisjaamu on küll rohkem, kuid nende ebaühtlane paiknemine muudab kogu ELis reisimise keeruliseks9412512.04.2021 11:29:0712.04.2021 11:29:07 Kokkuvõte I–IX Sissejuhatus 01–13 Elektril on maanteetranspordi alternatiivkütuste seas juhtiv roll 01–07 ELi vastus kumb-enne-küsimusele 08–13 Auditi ulatus ja käsitlusviis 14–18 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_051631630https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{B4B99573-6BF7-405E-96F8-04B647962678}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 04/2021: Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests9403124.03.2021 13:58:3724.03.2021 13:58:37Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests In order to preserve this information from disclosure and considering the classification of documents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0415936100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E03C06E-DAEF-4B5F-8A42-38A2860680D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 04/2021: Tollikontroll: ebapiisav ühtlustamine kahjustab ELi finantshuve9403824.03.2021 10:12:0124.03.2021 10:12:01Selleks et vältida kajastatava teabe avalikustamist ja võttes arvesse selle aluseks olevate dokumentide salastatust, ei avalikustata aruandes teatavaid üksikasju ja viiteid ning STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_043462120https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C9B136EB-03D9-46AF-9375-CEFA9884780D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Opinion No 1/2021 (pursuant to Article 322, TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve9368322.03.2021 10:11:0222.03.2021 10:11:02EN 23.3.2021 Official Journal of the European Union C 101/1 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0119552850https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2D6D2A74-CCBB-48B0-AE5C-57B6E77BCE25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Arvamus nr 1/2021 (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 322) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Brexitiga kohanemise reserv9384822.03.2021 10:11:0622.03.2021 10:11:06ET 23.3.2021 Euroopa Liidu Teataja C 101/1 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 322 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanekut STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_015041950https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4AF28A5E-FBCD-4220-9AD1-1DE48BDF9657}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822.01.2021 6:23:3722.01.2021 6:23:37 Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0324892810https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 03/2021: Maksuteabe vahetamine ELis: alus on tugev, kuid rakendamisel esineb puudusi11722521.01.2021 11:17:0521.01.2021 11:17:05 Kokkuvõte I–X Sissejuhatus 01–13 ELi tegevus 05–09 Halduskoostöö direktiiv 10–13 Auditi ulatus ja käsitlusviis 14–21 Komisjon 17–18 Liikmesriigid 19–21 Tähelepanekud 22–104 Kuigi STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03659920https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F0BCFBF1-B957-40CF-8103-F296E5FFA13C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 02/2021: Haridusele antav ELi humanitaarabi: aitab abivajavaid lapsi, kuid peaks olema pikemaajaline ja jõudma rohkem tüdrukuteni9386618.01.2021 10:50:5018.01.2021 10:50:50 Kokkuvõte I–X Sissejuhatus 01–12 Haridus on kriisist mõjutatud piirkondades miljonite koolis mittekäivate laste jaoks esmatähtis 01–04 Komisjon suurendas hiljuti haridusele STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_025281030https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1950743E-27DB-40FC-8484-A7BC11570FAB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838