-->

 

 

Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions10698301.07.2021 11:36:4001.07.2021 11:36:40 Executive summary I-V Introduction 01-14 The origins of the Polluter Pays Principle 03-05 The PPP in the EU 06-14 Policy framework 06-09 EU funding 10-14 Audit scope and approach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1221477250https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{55452A61-0111-4B32-9502-098695BFAC82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 12/2021: Põhimõtte „saastaja maksab“ - ebajärjekindel kohaldamine ELi keskkonnapoliitikas ja -meetmetes10786901.07.2021 11:37:2201.07.2021 11:37:22 Kokkuvõte I–V Sissejuhatus 01–14 Põhimõtte „saastaja maksab“ kujunemine 03–05 Põhimõte „saastaja maksab“ ELis 06–14 Poliitikaraamistik 06–09 ELi rahastus 10–14 Auditi ulatus ja STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_122201450https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C5C7D653-37AF-48CE-8148-55458564D955}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 14/2021: Interregi koostöö – Euroopa Liidu piiriüleste piirkondade potentsiaali ei kasutata veel täiel määral10779229.06.2021 16:48:0729.06.2021 16:48:07 Kokkuvõte I–IX Sissejuhatus 01–24 ELi piiriüleste piirkondade probleemid 01–04 Interreg A: Interregi suurim tegevussuund 05–10 Interregi juhtimine ja Interreg V-A sisepiiride STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_142531400https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{00D15889-D789-49AB-A45E-CF10FB2D336C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 14/2021: Interreg cooperation: The potential of the European Union’s cross-border regions has not yet been fully unlocked10780730.06.2021 7:08:5330.06.2021 7:08:53 Executive summary I-IX Introduction 01-24 Challenges for EU cross-border regions 01-04 Interreg A: the biggest strand of Interreg 05-10 Governance of Interreg and areas of funding STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1410253640https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5BFFBC33-802D-49AA-8439-7D96392E33C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 15/2021: Air passenger rights during the COVID-19 pandemic: Key rights not protected despite Commission efforts10744029.06.2021 11:40:5929.06.2021 11:40:59 Executive summary I-V Introduction 01-13 Passenger rights in the EU 01-04 Restrictions on travel during the COVID-19 pandemic 05-07 Effects of COVID-19 related travel restrictions STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1514255190https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AEA11338-8934-4892-9D45-40AB5A6E3F6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 15/2021: Lennureisijate õigused COVID-19 pandeemia ajal: vaatamata Euroopa Komisjoni jõupingutustele ei ole põhiõigused kaitstud10745029.06.2021 13:38:1129.06.2021 13:38:11 Kokkuvõte I–V Sissejuhatus 01–13 Reisijate õigused ELis 01–04 Reisipiirangud COVID-19 pandeemia ajal 05–07 COVID-19-ga seotud reisipiirangute mõju reisilennundusele 08–12 Eelmine STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_152721340https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E19623E6-344E-4A40-AB66-ED2D4928265A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 13/2021: ELi jõupingutused pangandussektoris rahapesuga võitlemiseks on killustatud ja meetmete rakendamine on ebapiisav10723824.06.2021 12:32:0324.06.2021 12:32:03 Kokkuvõte I–XI Sissejuhatus 01–15 Mis on rahapesu? 01–02 Avaliku sektori meetmed rahapesu vastu võitlemiseks 03–06 ELi ja liikmesriikide ülesanded 07–12 Ülevaade poliitika STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_132751130https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1B488F51-D11A-4B46-9ADE-732314B951E2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient10725425.06.2021 7:44:0325.06.2021 7:44:03 Executive summary I-XI Introduction 01-15 What is money laundering The Commission and EBA did not use their 'breach of Union law' powers effectively 67-86 The Commission’s STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1332347130https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6E7BB34F-962C-4E14-92F0-815AED2D8E5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 11/2021: Exceptional support for EU milk producers in 2014–2016 - Potential to improve future efficiency10658617.06.2021 9:31:1317.06.2021 9:31:13Executive summary I-IX Introduction 01-24 Audit scope and approach 25-31 Observations 32-79 The Commission reacted quickly to the Russian ban, but took longer to address STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_117442110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F6AD1C8-6CEB-4384-9969-F7E20D5BFED5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 11/2021: Erakorraline toetus ELi piimatootjatele aastatel 2014–2016 - Tõhusust saaks tulevikus parandada10659218.06.2021 13:18:1718.06.2021 13:18:17Kokkuvõte I–IX Sissejuhatus 01–24 Auditi ulatus ja käsitlusviis 25–31 Tähelepanekud 32–79 Komisjon reageeris Venemaa impordikeelule kiiresti, kuid turu tasakaalustamatuse STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_112941010https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F896B621-B785-4D50-AA7C-87621F3A5A59}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838