-->

 

 

Opinion 01/2023 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European Delegated Prosecutors with a view to adjusting their base remuneration1577706.02.2023 15:13:1506.02.2023 15:13:15Introduction 01-03 General comments 04 Specific comments 05-08 Budgetary requirements 05-07 Tax rebate 08 Concluding remarks 09 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP-23-01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C317B0C5-FC37-4DD4-95E8-D355F9FBE96C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 02/2023: Ühtekuuluvuspoliitika eeskirjade kohandamine COVID-19 pandeemiale reageerimiseks1648625.01.2023 9:15:4125.01.2023 9:15:41Vahendeid kasutati paindlikumalt, kuid ühtekuuluvuspoliitika kasutamise üle kriisidele reageerimise vahendina tuleb veel järele mõelda CRII/CRII+ ja REACT-EU meetmete peamised STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_0282820https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F0554F1B-9D3D-4F30-8753-A35D1A925A92}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special report 02/2023: Adapting cohesion policy rules to respond to COVID-1910862026.01.2023 15:22:0726.01.2023 15:22:07Funds used more flexibly, but reflection needed on cohesion policy as a crisis response tool Executive summary I-X Introduction 01-08 The EU response to the effects of the COVID-19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_023783780https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5DB9B8AD-EF6F-4358-8AE8-022EE24DA04D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 03/2023: Internal electricity market integration12669724.01.2023 12:32:1024.01.2023 12:32:10Complex legal architecture, delays, weaknesses in governance and incomplete market surveillance hamper full achievement of the ambitious objective One of the key objectives was to STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_03101010100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5C6143C6-42BC-4ABF-972C-F745505C4D1A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 03/2023: Elektrienergia siseturu integreerimine12670424.01.2023 12:49:3024.01.2023 12:49:30Eriaruanne Elektrienergia siseturu integreerimine Keeruline õiguslik ülesehitus, viivitused, puudused juhtimises ja puudulik turujärelevalve takistavad ambitsioonika eesmärgi STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_0391910https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E338980B-8C63-4AEE-8162-6FFBC3FA3046}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special report 01/2023: Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic11285602.12.2022 15:37:1102.12.2022 15:37:11Special report Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic Relevant initiatives with impact ranging from success to limited use EN 2023 01 2 Contents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_017011070https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1192A491-DD37-41FB-8763-9F13C0699006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 01/2023: Vahendid reisimise hõlbustamiseks ELis COVID-19 pandeemia ajal11285821.12.2022 10:47:2421.12.2022 10:47:24Asjakohased algatused, mis on kohati edukad, kuid kohati alakasutatud Kokkuvõte I–VIII Sissejuhatus 01–12 Auditi ulatus ja käsitlusviis 13–18 Tähelepanekud 19–74 Komisjon töötas STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_01159210https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D6541C00-89DB-4F2C-83CB-932EA1D9BE11}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Opinion 08/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund as revised by the Council9720015.12.2022 16:26:0115.12.2022 16:26:01Introduction 01-04 General observations 05-09 Specific comments 10-32 Social Climate Plans 10-14 Eligible funding 15-19 Financing the Fund 20-24 Control and performance framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_081711390https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F2802A7-112A-4D7A-8EBB-81EA8555A7B1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Arvamus 08/2022 (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 322 lõikele 1) mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu poolt läbi vaadatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kliimameetmete sotsiaalfond11376804.01.2023 7:53:2104.01.2023 7:53:21Sissejuhatus 01–04 Üldised märkused 05–09 Konkreetsed märkused 10–32 Kliimameetmete sotsiaalkavad 10–14 Rahastamiskõlblik toetus 15–19 Fondi rahastamine 20–24 Kontrolli- ja STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0847120https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EDC9BD26-3064-45CD-AD90-58783B33BE35}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special report 28/2022: Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)4466305.12.2022 7:10:0105.12.2022 7:10:01Special report Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) SURE financing contributed to preserving jobs during the COVID-19 crisis, but its full impact is not STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_289411700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A068B176-002A-4EBC-95C0-67A2C1955400}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838