-->

 

 

Opinion No 9/2020 accompanying the Commission’s proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism4388501.10.2020 9:00:0401.10.2020 9:00:04Introduction 01-06 The Union Civil Protection Mechanism 05-06 Our opinion on the proposed changes 07-32 Remarks on financial aspects 08-24 Adequacy of the overall budget increase STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_095213050https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FE073547-1CD7-43EE-9C5D-826F09574D79}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 21/2020: Control of State aid to financial institutions in the EU: in need of a fitness check3588128.09.2020 10:33:0228.09.2020 10:33:02 Executive summary I-X Introduction 01-16 State aid control under the TFEU 01-02 Judicial Review by the EU Courts 03-06 State aid to financial institutions – during and after the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_219874680https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{551B3422-24CB-4125-A57D-95F3AF58F439}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 21/2020: ELis finantseerimisasutustele antava riigiabi kontrolli toimivus tuleks üle vaadata3589329.09.2020 6:49:4629.09.2020 6:49:46 Kokkuvõte I–X Sissejuhatus 01–16 Riigiabi kontroll Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel 01–02 ELi kohtute tehtav kohtulik kontroll 03–06 Riigiabi finantsasutustele ülemaailmse STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_211651020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D63CE53D-3627-4F96-A029-1407BB7A4E6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Opinion No 8/2020 on the Commission’s 2020/0100 (COD) proposal for a Regulation of the European Parliament and Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism10065130.09.2020 10:30:1730.09.2020 10:30:17Opinion No 8/2020 (pursuant to Articles 287(4) and 322(1)(a), TFEU) on the Commission’s 2020/0100 (COD) proposal for a Regulation of the European Parliament and Council on the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_0814243410https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D03F7121-0816-45CB-B847-9B457F88991A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Arvamus nr 8/2020 komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õiglase ülemineku mehhanismi raames loodava avaliku sektori laenurahastu kohta 10068912.10.2020 10:31:0712.10.2020 10:31:07(vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikele 4 ja artikli 322 lõike 1 punktile a Sissejuhatus 01–06 Üldised märkused 07–11 Konkreetsed märkused 12–22 Kuludega STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_0863630https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6F4EB764-C42F-45FB-B65F-3A072F56969C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 20/2020: Combating child poverty – Better targeting of Commission support required3524028.09.2020 16:02:5428.09.2020 16:02:54 Executive summary I-XI Introduction 01-07 Audit scope and approach 08-13 Observations 14-90 The Recommendation was a positive initiative but its impact is difficult, if not STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_207512440https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{90D04EE8-5ADC-491B-B657-9AF4ADA3BE38}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 20/2020: Võitlus laste vaesuse vastu – komisjoni toetust on vaja paremini suunata3525528.09.2020 10:18:2028.09.2020 10:18:20 Kokkuvõte I–XI Sissejuhatus 01–07 Auditi ulatus ja käsitlusviis 08–13 Tähelepanekud 14–90 Soovitus oli positiivne algatus, kuid selle mõju on peaaegu võimatu hinnata 14–34 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_20121520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C7781131-40AE-46E9-B629-D9F2B8AFD5F3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 19/2020: Digitising European Industry: an ambitious initiative whose success depends on the continued commitment of the EU, governments and businesses1499421.09.2020 15:38:4521.09.2020 15:38:45 Executive summary I-VIII Introduction 01-18 From Industry 1.0 to 4.0 – Digitalising European Industry 01-07 EU policy and initiatives relating to the digitalisation of industry STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_193622610https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F6A2F5A3-EFCB-4F65-9761-1EAA4EDC7AF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 19/2020: Euroopa tööstuse digiteerimine: ambitsioonikas algatus, mille edu sõltub ELi, liikmesriikide valitsuste ja ettevõtete jätkuvast pühendumusest3376417.09.2020 8:22:4817.09.2020 8:22:48 Kokkuvõte I–VIII Sissejuhatus 01–18 Tööstusest 1.0 tööstuseni 4.0 – Euroopa tööstuse digiteerimine 01–07 Tööstuse digiteerimisega seotud ELi poliitika ja algatused 08–13 Tööstuse STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_1983460https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{86EFB177-638B-4831-BEBE-A420B172E1D6}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 18/2020: The EU’s Emissions Trading System: free allocation of allowances needed better targeting3138317.09.2020 13:31:4017.09.2020 13:31:40 Executive summary I-VI Introduction 01-16 Audit scope and approach 17-20 Observations 21-53 Free allowances brought uncertain results when used as a modernisation instrument for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_182251350https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F1558C99-504A-4D80-9300-E6F4E4B6E16C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838