-->

 

 

Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism11614908.01.2021 11:06:2108.01.2021 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 01/2021: Ühtse kriisilahenduskorra raames tehtava kriisilahenduse kavandamine11615608.01.2021 14:08:2808.01.2021 14:08:28Kokkuvõte I–XI Sissejuhatus 01–16 Ühtne kriisilahenduskord – taust 01–04 Ühtse kriisilahenduskorra raames tehtav koostöö 05–16 Ühtse kriisilahenduskorra ja liikmesriikide STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{25CEB60C-09C0-46FE-AB59-4427C0821364}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the financial year 201911311525.11.2020 9:58:5925.11.2020 9:58:59Together with the replies of the Single Resolution Board, the Commission and the Council The Single Resolution Mechanism is the EU system for managing the resolution of failing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities5631620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD1A6BDF-0772-45B9-9100-356FB463E25D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Aruanne eelarveaastal 2019 tekkinud tingimuslike kohustuste kohta, mis tulenevad Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu või komisjoni tegevusest määruses (EL) nr 806/2014 sätestatud ülesannete täitmisel11313425.11.2020 11:31:5625.11.2020 11:31:56(vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 92 lõikele 4 Koos Ühtse Kriisilahendusnõukogu, komisjoni ja nõukogu vastustega Ühtne kriisilahenduskord on ELi süsteem, mille abil STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities172840https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3FD6F784-7A71-4ACC-B6D6-39449260BA3B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report 26/2020: Marine environment: EU protection is wide but not deep1652325.11.2020 10:12:3225.11.2020 10:12:32 Executive summary I-VII Introduction 01-24 The EU’s seas and oceans 01-08 EU action 09-24 Common fisheries policy 10-15 Environmental policies 16-21 Commission and Member State STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2620483790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4982DCBE-C173-4C30-B452-489E94534261}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 26/2020: Merekeskkond: ELi kaitse on laialdane, kuid mitte põhjalik1653023.11.2020 16:03:2223.11.2020 16:03:22 Kokkuvõte I–VII Sissejuhatus 01–24 ELi mered ja ookeanid 01–08 ELi meetmed 09–24 Ühine kalanduspoliitika 10–15 Keskkonnapoliitika 16–21 Komisjoni ja liikmesriikide kohustused STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26236850https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1B788D90-FB73-47A8-826B-B41BFFBAB509}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Report on the annual accounts of the European Schools for the financial year 201910914718.11.2020 12:59:0518.11.2020 12:59:05Executive summary I-V Introduction 01-08 Background 01-05 Accounting and control environment 06-08 Audit scope and approach 09-13 Scope and approach of our engagement 09-13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPEAN_SCHOOLS_20198363520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{98AB8EC7-6FA4-4204-8449-5FBE9CB7B19E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Special Report No 24/2020: The Commission’s EU merger control and antitrust proceedings: a need to scale up market oversight1634816.11.2020 12:02:4416.11.2020 12:02:44 Executive summary I-XI Introduction 01-18 Competition rules in the EU 01-02 The Commission’s role as enforcer of competition rules 03-09 Role of Member State authorities in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_245402520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C80BAA64-814B-440D-9D96-44D21F9D2C97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Eriaruanne 24/2020: Komisjoni ELi ühinemiskontroll ja monopolidevastased menetlused: turujärelevalvet tuleb laiendada1636616.11.2020 13:09:4116.11.2020 13:09:41 Kokkuvõte I–XI Sissejuhatus 01–18 ELi konkurentsieeskirjad 01–02 Komisjoni roll konkurentsieeskirjade jõustajana 03–09 Liikmesriikide ametiasutuste roll monopolidevastastes STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24136500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E7BD810C-A9BE-47B3-9787-2FFDED002EBC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838
Annual report on the EU Joint Undertakings for the financial year 20193564713.11.2020 13:50:1113.11.2020 13:50:11Contents Acronyms 3 Chapter 1 The EU Joint Undertakings and the ECA’s audit 6 Introduction 7 The EU Joint Undertakings 8 Joint Undertakings operating under the Research Framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_20196901110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{84475F84-19E2-49E3-AEA9-E70C0A8F05D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js3838