-->

Keskkond, rahvatervis ja toiduohutus

 

Üha enam on selge, et praegust lähenemisviisi loodusvarade kasutamisele ja keskkonnakaitsele võib olla vaja muuta, et leevendada maailma ökosüsteeme ja ELi kodanike igapäevaelu mõjutavaid pikaajalisi pingeid. Seda uut reaalsust peegeldab ka meie töö sellistes valdkondades nagu kliimamuutused ja saaste. EL seisab silmitsi ka uute ülesannetega, mis on seotud rahvatervise ja toiduahelaga.

ELi audiitoritena vaatame ka tulevikku, et aidata lahendada peamisi küsimusi, millega EL tulevikus silmitsi seisab. Meie keskkonna säilitamine, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning võitlus õhu, pinnase ja vee saastamise vastu on keerulised ülesanded, mida on võimalik lahendada üksnes ELi sees ja väljaspool liitu tehtava koostöö abil. Traditsiooniliselt on EL olnud kõigis kolmes nimetatud valdkonnas maailmas juhtival kohal, kuid liidu poliitika kujundamine ja rakendamine võivad vajada muutmist, et tagada selle suurem keskendumine ja tõhusus.

Auditiülesannete valikul ja tulevikuks soovituste sõnastamisel võtame arvesse kõiki eespool loetletud tegureid.